Tjenester

Regnskap

 • Regnskap alltid ajourført

 • Prosjektregnskap

 • Avdelingsregnskap

 • Oversiktlige rapporter

 • Årsoppgjør

 • Rapportering til offentlige myndigheter

Lønn

 • Lønnskjøring

 • A-ordningen

 • Terminoppgaver

Andre Administrative tjenester

 • Selskapsetablering

 • Fakturering

 • Betalingsoppfølging og purring

 • Budsjettering

 • Likviditetsstyring

 • Private skattemeldinger

Økonomistyring er viktig for alle selskap

En anstrengt likvid situasjon er en av de hyppigste årsakene til at et selskap går overende.

Likviditet kan styres og planlegges. Omsetningsvekst er kapitalkrevende og mange ganger er mangel på tilgjengelig kapital en viktig årsak til at utviklingen av selskapet stopper opp.

Aktivapluss AS tilbyr tjenester som hjelper deg med økonomistyringen av ditt selskap

Vi kan hjelpe deg med budsjettering, analyser, prognoser og kalkyler. Med et budsjett innen drift og balanse gir vi deg en oversikt over forventede inn og utbetalinger (likviditetsbudsjett). 

Prognose er et effektivt verktøy med hensyn til å kunne foreta korrigeringer og iverksette tiltak.

Aktivapluss As har medarbeidere og verktøy som kan hjelpe deg og din bedrift til en lønnsom vekst

Vi kan tilby personlig service gjennom kvalitet og nøyaktighet.