Tjenester

 Regnskap
 • Regnskap månedlig ajourført
 • Prosjektregnskap
 • Avdelingsregnskap
 • Oversiktlige rapporter
 • Momsoppgjør
 • Årsoppgjør
 • Ligningspapir
 Lønn
 • Lønnsutbetalinger
 • A-ordningen
 • Økonomisk rådgivning
 • Budsjettering
 • Kalkyler/prognoser
 • Likviditetsstyring
 Selskapsetablering

 Andre administrative tjenester
 • Fakturering
 • Betalingsoppfølging og purring
 • Betaling/remittering
Økonomistyring - budsjettering, analyser, prognoser, kalkyler
Rapporter som gir oversikt over den økonomiske situasjonen
Rådgivning - etablering av selskap, finansiering etc
Personlig service gjennom kvalitet og nøyaktighet
Økonomistyring er viktig for alle selskap. En anstrengt likvid situasjon er en av de hyppigste årsaker til at selskap går overende.
Likviditet kan styres og planlegges. Omsetningsvekst er kapitalkrevende og mange ganger er mangel på tilgjengelig kapital en viktig årsak til at utviklingen av selskapet stopper opp.

Aktivapluss AS tilbyr tjenester som hjelper deg med økonomistyringen av ditt selskap. Vi kan hjelpe deg med å sette opp budsjett innenfor drift, balanse og på den måten gi deg oversikt over forventede inn og utbetalinger (likviditetsbudsjett) Prognose er et effektiv verktøy med hensyn til å kunne foreta korrigeringer og iverksette tiltak.

Aktivapluss AS
har medarbeidere og verktøy som kan hjelpe deg og din bedrift til en lønnsom vekst.